Odchov

13.02.2016

První dny je teplota pod zdrojem 30 až 32 °C, týdně ji snižujeme o 2 °C. Teplotu měříme na podestýlce. Množství tepelných zdrojů musí odpovídat množství odchovávaných mláďat.  Je bezpodmínečně nutné, aby se pod tepelný zdroj vešla pohodlně všechna mláďata bez toho, aby se musela mačkat!!!

V odchovně by teplota měla být 20°. Po třech týdnech je dostačující teplota odchovny 18°, pod zdrojem 25°C. To, jak dlouho přitápíme, závisí na teplotě a počasí venku.

Dostatečně větráme, větrací otvory by měly být v dostatečném množství ve výšce hlavy mláďat. Nedostatečná ventilace může vést k otravě mláďat CO2 a úhynu. Průvan může zapříčinit shlukování a následné ušlapání a udušení mláďat. Vždy je nutno bedlivě sledovat chování mláďat a podmínky odchovu přizpůsobit jejich potřebám.


Několik postřehů:

Mláďata se shlukují pod tepelným zdrojem - nízká teplota, je jim zima.
Mláďata se shlukují na jedné straně odchovny nebo v rohu - průvan.
Mláďata jsou rovnoměrně po obvodu odchovny, nejsou pod zdrojem - příliš vysoká teplota, je jim horko.
Mláďata jsou rozmístěna rovnoměrně po odchovně i pod zdrojem - optimální podmínky, jsou spokojená.
Dýchají s otevřenými zobáčky - nedostatečná ventilace, vysoká koncentrace CO2 - dusí se.


Důležité je udržet suchou podestýlku – vlhko a průvan mláďatům škodí. Vhodnou podestýlkou je písek, hrubé hoblovačky nebo řezaná sláma.
Na výběhy zvykáme pozvolna, podle počasí, asi od třech týdnů. Pokud se stane, že je jim chladno, nebo se smáčí, musí mít možnost se ohřát. Zejména zpočátku odchovu je důležité, aby byl zdroj tepla snadno dostupný a mláďata neprochladla.

Na vodu pouštíme housata a káčata později, protože sama si peří promašťují až od tří týdnů. Výhodné je zpočátku housata držet v ohrádce, kterou přemisťujeme tak, aby měla dostatek pastvy.
V prvním týdnu je nejvhodnější krmení kompletní krmnou směsí. Po týdnu můžeme přidávat obilní šroty,  strouhanou mrkev nebo nadrobno nakrájené kopřivy, vojtěšku, jetel apod.
Velmi dobře se osvědčuje přidávání sojového šrotu do krmiva a to až do 1/3 obsahu z celkového množství krmiva. Suchou krmnou směs můžeme vylepšit přidáním několika lžic sušeného mléka.
Je potřeba přidávat minerální a vitamínové doplňky.